Đang gửi...

Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào?

Cập nhật: 29/11/2018

Sau khi thành lập công ty cổ phần và các thành viên sáng lập đã góp đủ trách nhiệm số vốn của mình thì công ty cổ phần có thể pháp hành cổ phiếu, Vậy việc phát hành cổ phiếu sảy ra trong trường hợp nào?

* Các loại cổ phiếu mới:

– Cổ phiếu mới không thu tiền.

– Cổ phiếu mới có thu tiền.

* Phát hành cổ phiếu không thu tiền:

– Phát hành cổ phiếu mới do chuyển quỹ đầu tư phát triển vốn thặng du, quỹ dự trữ để tăng vốn điều lệ cho công ty, ví dụ một công ty cổ phần tới thời điểm có các nguồn vốn trên tương đối lớn thì công ty bạn có thể quyết định chuyển các nguồn đó để tăng vốn điều lệ, việc chuyển như vậy có thể thực hiện bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới tương ứng với nhưng phần giá trị định chuyển và phân chia cho các cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ.

– Phát hành cổ phiếu mới do việc trả cổ tức cho các thành viên bằng hình thức cổ phiếu: Thay vì trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông thì những công ty tăng trưởng nhanh có thể thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, như vậy công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu mới tương ứng với phần giá trị dành trả cổ tức và phân chia theo tỷ vệ cổ phần hiện họ đang nắm giữ, tuy nhiên bạn lưu ý việc này chỉ lam thay đổi cơ vốn chủ sở hữu và làm tăng số cổ phiếu đang phát hành.

– Phát hành cổ phiếu do tách hoặc gộp cổ phiếu của các thành viên: Việc tách cổ phiếu nhằm mục đích chủ yếu là giảm giá trị của cổ phiếu do đó làm cho việc mua bán cổ phiếu của công ty được dễ dàng hơn, tuy nhiên việc tách cổ phiếu sẽ không làm thay đổi giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu của công ty cũng như tỷ lệ quyền sở hữu của mỗi cổ đông hiện hữu nó sẽ làm tăng số cổ phiếu đang lưu hành cũng như số lượng cổ phiếu mà mỗi người nắm giữ.

HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0965904982 để được tư vấn và hỗ trợ. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!