Đang gửi...

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Cập nhật: 11/08/2022

Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm những quy định nào?

Theo quy định tại Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019), Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Đối với Cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019) như sau:

Thứ nhất, là tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Thứ hai, trường hợp cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

                                      

Yêu cầu chung đối với đăng kí sở hữu công nghiệp

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 100 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019) như sau

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp gồm các tài liệu sau đây:

 1. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
 2. Tài liệu, mẫu vật, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
 3. Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
 4. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
 5. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 6. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn đăng  ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu:

 1. Giấy ủy quyền
 2. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;
 3. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
 4. Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm:

 1. Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
 2. Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

 

 

HD Luật & Fdico chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý uy tín và chuyên nghiệp. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0965904982 để được tư vấn và hỗ trợ. 

 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT & FDICO

Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!