Đang gửi...

Xuất cảnh là gì? Các trường hợp nào sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc buộc phải xuất cảnh?

Cập nhật: 19/10/2018

Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam:

1. Xuất cảnh: là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam

Người nước ngoài được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;
  • Chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú còn giá trị;
  • Không thuộc các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.

2. Tạm hoãn xuất cảnh:

Là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định tạm dừng xuất cảnh có thời hạn đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đang là bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc đang là bị đơn, người bị kiện, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình;
  • Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý cạnh tranh;
  • Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
  • Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  • Vì lý do quốc phòng, an ninh.

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và có thể gia hạn.

3. Buộc xuất cảnh

Là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định người nước ngoài phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam

Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp sau đây:

  • Hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh;
  • Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.