Đang gửi...

Xin cấp Giấy chứng nhận sản xuất phim

Cập nhật: 14/01/2019

1.Căn cứ pháp lý

- Luật số 62/2006/QH 11: ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật Điện Ảnh;

- Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim

- Vốn pháp định 1.000.000.000 đồng, được xác nhận bằng văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giám đốc và Tổng giám đốc có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật;

- Doanh nghiệp có đủ năng lực chuyên môn kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh

3. Hồ sơ đăng ký thủ tục

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh

5. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận sản xuất phim 

Nếu quý khách còn thắc mắc cầng ỉai đáp hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!