Đang gửi...

Trình tự xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế

Cập nhật: 25/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Luật số: 09/2017/QH14: Luật Du lịch;

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này;

- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp hồ sơ đến Tổng cục Du lịch

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!