Đang gửi...

Thủ tục xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cập nhật: 07/03/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Luật du lịch số 44/2005/QH11;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

2. Trường hợp doanh nghiệp được cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quóc tế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Mẫu 04 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL);

- Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giáy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bản sao Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch quốc tế.

3. Thủ tục xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đền cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp phép;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép có trách nhiệm cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp;

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!