Đang gửi...

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép hoạt động in của cơ sở thực hiện in

Cập nhật: 17/12/2018

Cơ sở in phải đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động in trong trường hợp Giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng. Trường hợp có một trong các thay đổi về cơ sở in và người đứng đầuu cơ sơ rin thì phải có văn bản hoặc thông báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hoạt động in.

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

- Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

2. Hồ sơ thực hiện xin cấp lại Giấy phép hoạt động in của cơ sở thực hiện in

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu quy định; 

- Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ xưởng sản xuất của cơ sở in,loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in, thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đúng đầu cơ sở in

- Giấy phép hoạt động in đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ thông tin và truyền thông.

- Cơ sở in thuộc địa phương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp lại giấy phép, trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép lao động in của cơ sở thực hiện in 

Nếu quý khách còn thắc mắc liên quan cần giải đáp hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!