Đang gửi...

Thủ tục thực hiện sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Cập nhật: 30/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Luật số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010: Luật bưu chính;

- Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung của Luật bưu chính

2. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

-  Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV Nghị định 47/2011/NĐ-CP);

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính

+ Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

+ Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính 

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ hotline 0965.904.982 để nhận tư vấn, hỗ trợ miễn phí, chi tiết nhất

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!