Đang gửi...

Thủ tục đề nghị Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Cập nhật: 31/05/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

2. Phân loại trung tâm sát hạch lái xe

Trung tâm sát hạch lái xe là cơ sở được xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe và được phân loại như sau:

- Trung tâm sát hạch lái xe loại 1: Thực hiện sát hạch để cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, B2, C, D, E và các hạng F (FB2, FC, FD, FE);

- Trung tâm sát hạch loại 2: Thực hiện sát hạch để cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2 và hạng C;

- Trung tâm sát hạch loại 3: Thực hiện sát hạch để cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3 và hạng A4.

3. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

- Giấy phép xây dựng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kich thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Sau khi xây dựng xong trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp GIấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

5. Thời hạn giải quyết

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận

Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lỹ do.

Xem thêm chi tiết tại: Thủ tục đề nghị Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe 

Xem báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!