Đang gửi...

Thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

Cập nhật: 29/05/2019

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp được gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép;

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quý 2.000.000.000 (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 02 lần trở lên trong thời hạn của giấy phép liền kề trước đó;

- Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo;

- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấu phép được gửi đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội trước thời điển hết hiệu lực của giấy phép 60 ngày làm việc.

3. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019;

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần có các văn bản:

+ Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

+ Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

5. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Xem thêm chi tiết tại: Thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

Xem báo giá chi tiết tại: Dịch vụ gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động 

Trên đây là những lưu ý cần thiết đối với doanh nghiệp thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động. Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!