Đang gửi...

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Cập nhật: 30/05/2019

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

2. Trường hợp để nghị cấp lại Giấy phép cho thuê lại lao động

- Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Giấy phép bị mất hoặc cháy;

- Giấy phép bị hư hỏng hoặc không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép;

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/12019/NĐ-CP;

- Trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính hoặc giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019;

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

+ Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

- Giấy phép đã được cấp trước đó đối với trường hợp Giây phép đã bị mất hoặc cháy, giấy phép bị hư hỏng hoặc không còn đầy đủ thông tin trên giấy;

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

5. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Xem thêm chi tiết tại: Thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!