Đang gửi...

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Cập nhật: 30/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Luật số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010: Luật bưu chính;

- Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung của Luật bưu chính

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V Nghị đjnh 47/2011/NĐ-CP);

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

- Nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất, cần có các tài liệu sau:

+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính

+ Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

+ Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;

Xem báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin cấp phép bưu chính khi hết hạn

Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!