Đang gửi...

Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hóa học tại Việt Nam.

Cập nhật: 29/11/2018

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng: Các cơ sở sản xuất phân hóa học có công suất dưới 1000 tấn sản phẩm/năm.

3. Hồ sơ đăng ký:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng theo quy định tại các Phụ lục 5.4 và Phụ lục 5.5 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

4. Thẩm quyền giải quyết:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố nơi cơ sở sản xuất phân hóa học hoạt động.

5. Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ về Giấy phép con 

Nếu Quý khách gặp bất cứ khó khăn gì trong quá trình làm thủ tục, xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!