Đang gửi...

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Cập nhật: 08/11/2018

1. Căn cứ pháp lý: Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm.

2. Đối tượng: tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường lưu thông.

3. Hiệu lực giấy phép: 05 năm kể từ ngày cấp.

4. Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước: 01 bộ, gồm những giấy tờ sau:

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố:

+ Mẫu phiếu công bố;

+ Hướng dẫn ghi phiếu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam;

5. Nơi nộp hồ sơ:

Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi các tổ chức, cá nhân muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm.

6. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước 

Trong quá trình thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩ trong nước, Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn, thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!