Đang gửi...

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

Cập nhật: 13/12/2018

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

- Thông tư 42/2017/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Ngàh 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đon vị trực thuộc doanh nghiệp;

- Bản khai lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp) kèm theo phiếu lý lịch tư pháp. Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc Visa còn thời hạn

- Phương pháp bảo đảm an ninh trật tự (đối với các ngành nghề bắt buộc phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự), bao gồm:

+ Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự

+ Biện pháp thực hiện 

+ Lực lượng phục vụ thường xuyên

+ Phương tiện phục vụ

+ Biện pháp tổ chức, chỉ đại

+ Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động.

+ Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra, công tác huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp xử lý

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cơ sở kinh doanh nộp trực tiếp cho cơ quan công an có thẩm quyền

- Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính

- Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự của Bộ Công an

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan công an có thẩm quyền phải hoăn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về hồ sơ thực hiện xin giấy chứng nhận an ninh trật tư cho cơ sở kinh doanh, nếu quý khách có nhu cầu thực hiện hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hanhjd dược hợp tác với Quý khách!