Đang gửi...

Đổi giấy phép hoạt dộng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Cập nhật: 24/12/2018

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Hồ sơ đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Văn bản đề nghị đổi Giấy phép của doanh nghiệp (Mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH);

- Giấy phép đã được cấp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

- Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định;

- Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước d=khi đi làm việc ở nước ngoài;

- Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao;

- Giấy tờ xác nhận việc đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước;

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đổi Giấy phép nộp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước 

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ về Giấy phép con 

Nếu quý khách còn thắc mắc liên quan cần giải đáp hãy liên hệ với công ty chúng tôi
CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!