Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in

Cập nhật: 17/12/2018

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.
- Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in

Trước khi hoạt dộng, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm theo quy định cần phải có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để dối chiếu trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định; 

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cơ sở in thuộc địa phương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp Giấy phép trong đó có ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ về Giấy phép con

Nếu quý khách còn vắn đề thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!