Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Cập nhật: 23/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Mẫu tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 41/2015/TT-BTNMT);

- Một báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Mẫu tại Phụ lục 3a, 3b Thông tư 41/2015/TT-BTNMT)

- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gần nhất của cơ sở, nhưng không quá sáu (06) tháng trước ngày cơ sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!