Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Cập nhật: 24/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

- Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một diis điều của nghị định 24/2012/NĐ-CP về quarn lý hoạt động kinh doanh vàng;

 

- Thông tư số 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (Mẫu Phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-NHNN);

- Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 năm liền kề trước đó;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 năm liền kề trước đó.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra về giấy tờ

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Rất hân hạnh được hợp tác với quý khách hàng!