Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Cập nhật: 25/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Luật số: 09/2017/QH14: Luật Du lịch;

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu 04 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phục trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 1 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sớ hợp lệ cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP  

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!