Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Cập nhật: 23/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

- Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu (Mẫu kèm theo Phụ Lục 2a Thông tư 41/2015/TT-BTNMT);

- Một báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Mẫu tại Phụ lục 3a, 3b Thông tư 41/2015/TT-BTNMT);

- Một trong các văn bản sau:

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có)

+ Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; 

+ Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

+ Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

+ Giấy xác nhân đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Một trong các văn bản sau:

+ Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án;

+ Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có);

- Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung);

- Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 

Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!