Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Cập nhật: 27/03/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;

- Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

- Bản sao Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành (Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng thực xuất trình cùng bản chính để đối chiếu);

- Bản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức lưu ký, ngân hàng giám sát;

- Phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ:

+ Kế hoạch và chiến lược hoạt động quản lý quỹ hưu trí;

+ Phương án về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tín để quản lý từng tài khoản hưu trí cá nhân đảm bảo thực hiện hoạt động đóng góp, đầu tư, thanh toán chi phí, chi trả cho người tham gia quỹ và người sử dụng lao động, thanh toán thuế thu nhập cá nhân;

+ Mẫu hợp đồng khung về tham gia quỹ hưu trí đáp ứng điều kiện quy định;

- Tài liệu chứng minh có tối thiểu 05 người lao động, bao gồm các tài liêu:

+ Bản sao hợp đồng lao động  (Bản sao có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng thực xuất trình cùng bản chính để đối chiếu);

+ Sơ yếu lý lịch của người lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nêu rõ quá trình công tác và các chứng chỉ, bằng cấp nếu có);

+ Bản sao các chứng chỉ theo quy định tại Khoản 6 Điều 34 Nghị định này.

- Quy trình quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 02 bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các đơn vị có liên quan thẩm định, xem xét hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp quản lý hưu trí 

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!