Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin ứng dụng

Cập nhật: 06/06/2019

1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin ứn dụng;

- Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ vè hoạt động thông tin ứng dụng;

- Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin ứng dụng

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 01/TTTD ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-NHNN);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tài liệu chứng minh các điều kiện cần đáp ứng;

- Điều lệ của doanh nghiệp;

- Hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng;

- Danh mục và bản thuyết minh về trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm tin học phục vụ cho hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp sản phẩm thông tin ứng dụng;

- Xác nhận của ngân hàng thương mại về số dư tài khoản tiền đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ, xác nhận của tổ chức định giá chuyên nghiệp đối với các tài sản góp vốn khác; hoặc xác nhận của tổ chức kiểm toán về vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng;

- Bảng kê danh sách các chức danh thuộc đội ngũ quản lý của doanh nghiệp;

- Lý lịch tóm tắt của đội ngũ, kèm theo các văn bằng chứng chỉ, xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành của tổ chức liên quan;

- Phương án kinh doanh;

- Văn bản của các ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng giữa doanh nghiệp với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Ngân hàng Nhà nước phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Xem thêm chi tiết tại: Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin ứng dụng

Xem báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin ứng dụng.

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!