Đang gửi...

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm trong nước

Cập nhật: 11/04/2019

1. Căn cứ pháp lý 

Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

- Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tài chính;

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm trong nước

- Đối với tổ chức cá nhân tham gia góp vốn cần đáp ứng các điều kiện chung:

+ Tổ chức cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;

+ Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

+ Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải đảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;

+ Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

a. Điều kiện thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

- Có tổng tài sản tối thiểu 2000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

b. Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm:

- Có tối thiểu 02 cổ đông là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp bảo hiểm trong nước 

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!