Đang gửi...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cập nhật: 25/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Luật số: 09/2017/QH14: Luật Du lịch;

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Lý quỹ kinh doanh dịch vụ lữu hành nội địa tại ngân hàng;

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữu hành phải tốt nghiệp các chuyên ngành về lữ hành du lịch như

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Quản trị lữ hành;

+ Điều hành tour du lịch;

+ Marketing du lịch;

+  Du lịch; 

+ Du lịch lữ hành; 

+ Quản lý và kinh doanh du lịch

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Khi doanh nghiệp đạp ứng các điều kiện kinh doanh trên sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!