Đang gửi...

Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản sản phẩm

Cập nhật: 19/03/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Luật số 19/2012/QH13 Luật Xuất bản 2012;

- Nghị định 195/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

2. Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản sản phẩm

- Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở thực hiện một hoặc các công đoan chế bản, in, gia công sau in xuất bản phải có thiết bị tương ứng với từng công đoạn:

+ Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;

+ Đối với công đoạn in: Cơ sở phải có máy in;

+ Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở phải có máy dao xén giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kị mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in;

- Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

- Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động in xuất bản sản phẩm

Trên đây là các điều kiện cần thiết đối với cơ sở in để được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm. Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!