Đang gửi...

Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Cập nhật: 24/01/2019

1. Cân cứ pháp lý

- Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

- Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một diis điều của nghị định 24/2012/NĐ-CP về quarn lý hoạt động kinh doanh vàng;

- Thông tư số 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

2. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

- Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp và cho đến thời điểm cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.”.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu vàng 

Trên đây là những điều kiện đáp ứng đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ, nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!