Đang gửi...

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Cập nhật: 08/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

 - Quy mô phòng khám đa khoa:

+ Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

+ Có phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu), phòng lưu người bệnh;

+ Có bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

- Cơ sở vật chất:

+ Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường vâ nền phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh;

+ Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu);

+ Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 12 m2;

+ Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất là 15 m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 05 m2 trên một giường bệnh;

+ Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10 m

+ Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, xứ lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy 

+ Bảm đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh;

- Thiết bị y tế:

+ Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký;

+ Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

- Nhân sự:

+ Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

b. Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

c. Là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám đa khoa.

Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề, việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động với phòng khám đa khoa 

Trên đây là những điều kiện cần đáp ứng để được cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa, nếu quý khách còn vấn đề thắc mắc hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!