Đang gửi...

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng

Cập nhật: 26/02/2019

1. Căn cứ pháp lý

Luật số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009: Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10 m2 và nơi đón tiếp người bệnh (trừ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông). 

+Trường hợp thực hiện thăm dò chức năng thì phòng thăm dò chức năng phải có diện tích ít nhất là 10 m2;

- Thiết bị y tế:

+ Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

- Nhân sự:

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký.

b. Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng về chuyên khoa đó.

c. Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám chuyên khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và được phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng 

Trên đây là những điều kiện cần đáp ứng để được cấp phép đối với phòng khám chuyên khoa tai mũi họng, nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!