Đang gửi...

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

Cập nhật: 08/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Luật số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009: Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

2. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

- Cơ sở vật chất:

+ Có diện tích ít nhất là 10m2 và có nơi đón tiếp người bệnh;

+ Trường hợp có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt có diện tích ít nhất là 05m2 một giường bệnh;

+ Trường hợp có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi có diện tích là 02m2 và phải kín nhưng đủ ánh sáng;

- Thiết bị y tế:

a. Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc:

+ Có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ thuỷ tinh hoặc nhựa trắng có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài;

b. Trường hợp thực hiện việc châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt phải có ít nhất các thiết bị sau:

+ Có giường châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;

+ Có đủ dụng cụ để châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;

+ Có đủ dụng vụ và hướng dẫn xử lý vượng châm;

c. Trường hợp có xông hơi thuốc: Phải có hệ thống tạo hơi thuốc, van điều chỉnh, có bảng hướng dẫn xông hơi và hệ thống chuông báo trong trường hợp khẩn cấp;

- Nhân sự:

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền phải là bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc là người có giấy chứng nhận là lương y do Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền và phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chưxa bệnh y học cổ truyền;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 48 tháng đối với y sĩ chuyên khoa y học cổ truyền;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

+ Là người hành nghề cơ hữu tại phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Xem báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền 

Trên đây là những điều kiện đối với cơ sở để được cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền, nếu quý khách còn vấn đề thắc mắc hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!