Đang gửi...

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp quản lý hưu trí tự nguyện

Cập nhật: 27/03/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;

- Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp quản lý hưu trí tự nguyện

- Là doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam được phép hoạt động trong các lĩnh vực: Bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và đáp ứng được các Điều kiện sau:

+ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải đủ Điều kiện triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hưu trí;

+ Đối với công ty quản lý quỹ phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ; tổng giá trị tài sản quản lý tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, đang hoạt động quản lý quỹ mở hoặc quỹ trái phiếu

- Không phải là tổ chức nằm trong diện đang được tái cơ cấu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Có dự thảo Điều lệ quỹ đối với mỗi quỹ hưu trí dự kiến thành lập đáp ứng Điều kiện quy định;

- Có hợp đồng nguyên tắc ký kết với các tổ chức cung cấp dịch vụ sau:

+ Tổ chức lưu ký tài sản quỹ hưu trí theo quy định;

+ Ngân hàng giám sát hoạt động quản lý quỹ hưu trí và quản trị tài Khoản hưu trí cá nhân theo quy định;

- Có phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí gồm những nội dung cơ bản sau:

+ Kế hoạch và chiến lược hoạt động quản lý quỹ hưu trí trong 05 năm tiếp theo;

+ Phương án về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý từng tài Khoản hưu trí cá nhân đảm bảo thực hiện các hoạt động đóng góp, đầu tư, thanh toán chi phí, thuế, tiền phạt và chi trả các đối tượng liên quan;

+ Có mẫu hợp đồng khung về tham gia quỹ hưu trí đáp ứng Điều kiện quy định;

- Có tối thiểu 05 người lao động có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản lý quỹ hưu trí, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quản lý quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. Trong đó phải có tối thiểu 03 nhân viên nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban chứng khoánNhà nước cấp hoặc là thành viên của Hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA).

- Có quy trình quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp quản lý hưu trí 

Trên đây là những quy định pháp luật về điều kiện cần đáp ứng đối với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện. Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!