Đang gửi...

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin ứng dụng

Cập nhật: 01/04/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin ứn dụng;

- Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ vè hoạt động thông tin ứng dụng;

- Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin ứng dụng

a. Hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin

- Có tối thiểu 02 đường truyền số liệu, trong đó mỗi đường truyền được cung cấp bởi 01 nhà cung cấp dịch vụ, để đảm cảo duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số;

- Có trang thiết bị công nghề phù hợp với mặt bằng công nghề của hệ thống tổ chức cấp tín dụng và có khả năng tích hợp kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng;

- Có hệ thống mấy chủ, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cấp nhật, xử lý, lưu giữ thông tin ứng dụng, thực hiện dịch vụ thông tin ứng dụng đối với tối thiểu 5.000.000 khách hàng vay;

- Có phương án bảo mật, an toàn thông tin;

- Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 4 giờ làm việc;

b. Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng;

c. Người quản lý doanh nghiệp và thành viên Ban kiểm soát đáp ứng điều kiện:

- Đối với chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty:

Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin,

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh:

Có bằng đại học hoặc trên đại học, trong đó có ít nhất 50% số thành viên có bằng đại học hoặc trên đại hoặc về một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin;

- Đối với Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc):

Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 02 năm giữ chức vụ quản lý, Điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.

- Đối với thành viên Ban kiểm soát

Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 02 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, công nghệ thông tin.

Thời gian làm việc trực tiếp trong lĩnh vực công tác quy định là thời gian được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc phân công làm việc trong lĩnh vực đó.

c. Có phương án kinh doanh khả thi và không được kinh doanh ngành nghề khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụng.

d. Có tối thiểu 15 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài này không có cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác.

e. Có văn bản thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết

Trên đây là điều kiện cần đáp ứng đối với doanh nghiệp hoạt động thông tin ứng dụng, nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi:

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin ứng dụng 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!