Đang gửi...

Điều kiện cần thiết để được cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Cập nhật: 19/11/2018

Theo quy định hiện hành, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động. Cơ sở khi xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cần lưu ý các điều kiện sau:

1. Danh mục cơ sở phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ  gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biên thực phẩm trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác khi có nhu cầu đặc biệt (yêu cầu của nước nhập khẩu sản phẩm của cơ sở).

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

2. Điều kiện để đươc cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

- Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Cơ sở vật chất phải được cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

- Chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 

- Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để thực hiện kinh doanh, sản xuất

3. Căn cứ pháp lý

- Luật an toàn thực phẩm 2010

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Xem thêm: Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

                    Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm 

Nếu quý khách còn vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ hotline 0965.904.982 để được hỗ trợ nhanh nhất

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!