Đang gửi...

Thủ tục tự công bố sản phẩm

Cập nhật: 09/10/2019

Đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan có thẩm quyền.

HD Luật xin gửi tới Qúy Khách tham khảo trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm.

1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm: 

- Bản tự công bố an toàn sản phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế.

2. Thủ tục tự công bố sản phẩm

- Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định;

- Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.

3. Thời gian thực hiện

07 ngày sau khi nộp hồ sơ hợp lệ 

4. Kết quả nhận được: Bản tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 

5. Cơ sở pháp lý: 

- Luật an toàn thực phẩm 

- Nghị định 15/2018/NĐ - CP

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ tự công bố sản phẩm

Trong quá trình thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm, Qúy Khách có thể gặp một số khó khăn, vướng mắc, hãy liên hệ hotline 0965.904.982 để nhận dịch vụ tốt nhất

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!