Đang gửi...

Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp công ty TNHH

Cập nhật: 09/10/2018

Những nội dung cần có trong hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp

*) Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp:

     - Tên, địa chỉ, trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập

     - Tên, địa chỉ, trụ sở chính của công ty bị sáp nhập

     - Thủ tục và điều kiện sáp nhập

     - Phương án sử dụng lao động

     - Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập

     - Thời hạn thực hiện sáp nhập

*) Thông qua hợp đồng:

Các thành viên của công ty thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập

*) Lưu ý: Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!