Đang gửi...

Điều kiện và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 09/10/2018

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục sáp nhập công ty

*) Điều kiện sáp nhập doanh nghiệp:

     Các công ty sáp nhập phải là công ty cùng loại

     - Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.

     - Công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan không được sáp nhập, trừ trường hợp:

          + Một hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia sáp nhập đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản,

          + Việc sáp nhập có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tês – xã hội, tiến bộ, kỹ thuật công nghệ.

*) Thủ tục sáp nhập công ty:

     - Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và Dự thảo điều lệ công ty

     - Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập

     - Sau khi đăng ký doanh nghiệp:

          + Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại

          + Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục sáp nhập công ty. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng !