Đang gửi...

Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên

Cập nhật: 04/10/2018

Công ty TNHH 1 thành viên muốn thay đổi trụ sở chính mới so với trụ sở chính đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần thực hiện các bước sau đây:

1. Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên.

* Trường hợp 1: thay đổi trụ sở chính cùng quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh nơi công ty TNHH một thành viên đã đăng ký: không cần làm thủ tục với cơ quan thuế mà chỉ cần tiến hành thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH một thành viên.

Hồ sơ gửi đến phòng đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ sau:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1). Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến;

+ Thông tin thuế đăng ký thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

- Quyết định của chủ sở hữu về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty;

* Trường hợp 2: thay đổi trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đã đăng ký.

Bước 1: Tiến hành thủ tục với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08);

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của công ty;

- Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở chính của công ty.

Bước 2: Thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1). Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến;

+ Thông tin thuế đăng ký thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

- Quyết định của chủ sở hữu về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty.

* Trường hợp 3: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty này đã đăng ký.

Bước 1: Tiền hành thủ tục với cơ quan thuế, hồ sơ gồm các giấy tờ như đã nêu tại Bước 1 ở Trường hợp 2.

Bước 2: Tiến hành thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty. Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến;

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành; địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty.

2. Cơ quan tiếp nhận: 

  • Trường hợp trụ sở chính mới trong cùng tỉnh với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
  • Trường hợp trụ sở chính mới khác tỉnh so với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính mới.

3. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Trên đây là những thủ tục mà công ty TNHH một thành viên cần tiến hành khi muốn đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Trong quá trình làm việc, nếu Quý khách hàng có bất cứ khó khăn, thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ hotline 0965.904.982:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!