Đang gửi...

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh

Cập nhật: 05/10/2018

Vốn điều lệ là vốn góp của cá nhân/tổ chức/pháp nhân vào công ty. Trong quá trình kinh doanh để có thể mở rộng hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh, công ty sẽ phải tiến hành thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ công ty hợp danh như sau:

1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh:

* Hồ sơ:

- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp do người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền ký (mẫu Phụ lục II-1). Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp công ty chưa có mã số thuế);

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên hợp danh;

+ Tỉ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên hợp danh;

+ Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, địa chỉ thường trú và chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Mẫu phụ lục I-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Nơi nộp hồ sơ: 

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

3. Thời hạn giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách có bất cứ thắc mắc, khó khăn gì xin vui lòng liên hệ hotline 0965.904.982:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!