Đang gửi...

Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật: 11/10/2018

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

1. Hồ sơ thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân:

- Thông báo của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi vốn đầu tư (mẫu Phụ lục II-1), nội dung thông báo gồm có:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khi doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không thực hiện thủ tục này).

2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Một số lưu ý:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người được ủy quyền phải nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;

- Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc;

- Chủ doanh nghiệp nếu không thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư với Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ pháp luật:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH HD Luật tự hào có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý. Quý khách có bất kỳ khó khăn gì xin vui lòng liên hệ hotline 0965.904.982:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!