Đang gửi...

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Cập nhật: 05/10/2018

Trong quá trình hoạt động, công ty hợp danh có thể có những thay đổi về số lượng các thành viên hợp danh. Việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh hoặc tiếp nhận thành viên mới được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn khác.

HD Luật xin gửi đến Quý khách hàng những thủ tục cần thực hiện khi có sự thay đổi về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh.

1. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh.

- Thông báo về việc thay đổi thành viên hợp danh (mẫu Phụ lục II-1). Trong thông báo phải có các nội dung:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khi công ty chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo quy định của pháp luật, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới hoặc thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

+ Chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

+ Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (mẫu Phụ lục I-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHDT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của thành viên hợp danh mới.

2. Nơi nộp hồ sơ: 

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty hợp danh đã đăng ký.

3. Thời hạn làm thủ tục: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Trong quá trình làm thủ tục, nếu Quý khách hàng có bất cứ khó khăn gì, xin vui lòng liên hệ hotline 0965.904.982 để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tận tình nhất:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!