Đang gửi...

Thành lập thành phố Thủ Đức có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp không?

Cập nhật: 28/12/2020

1. Thành lập Thành phố Thủ Đức dẫn đến sự thay đổi gì đối với các doanh nghiệp tại đây?

Nghị quyết 1111/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Thành phố Thủ Đức được thành thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 quận gồm: Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức. Thành phố sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 01/03/2021. Sau khi thành lập, các đơn vị hành chính cấp xã, quận/huyện thuộc Thành phố Thủ Đức được sắp xếp lại, dẫn đến sự thay đổi địa giới hành chính. Việc thay đổi này, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại đây cần lưu ý những vấn đề sau:

- Thứ nhất, doanh nghiệp đặt trụ sở công ty, địa điểm kinh doanh hay địa chỉ chi nhánh công ty tại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (trước đây), sau này là Thành phố Thủ Đức cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc thủ tục thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh (ghi rõ nội dung thay đổi địa chỉ công ty, đơn vị trực thuộc công ty)

- Thứ hai, về trình tự-thủ tục nộp hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

2. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty từ Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Thủ Đức.

Sự thay đổi địa giới hành chính khi thành lập Thành phố Thủ Đức, kéo theo sự thay đổi của địa chỉ trụ sở công ty của các doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục II-5);

- Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu) của người nộp hồ sơ.

*) Trình tự thủ tục: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư - nơi doanh nghiệp đặt trụ sở công ty.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về những ảnh hưởng của việc thành lập Thành phố Thủ Đức đến các doanh nghiệp. 

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - Hotline: 0965.904.982