Đang gửi...

Trình tự thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cập nhật: 07/03/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Luật du lịch số 44/2005/QH11;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

2. Trường hợp doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp được đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng.

3. Trình tự thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Mẫu số 05 - Phụ lục II - Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép có trách nhiệm cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp 

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu quý khách có thắc mắc cần giải đáp về vấn đề cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!