Đang gửi...

Tiêu điểm

Thủ tục gia hạn visa thăm thân tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn visa thăm thân tại Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh bằng visa thăm thân có thể xin gia hạn visa khi sắp hết hạn theo quy định pháp luật Việt Nam.

Chi tiết
Thủ tục cấp visa thị thực cho người Hà Lan (Netherlands) vào Việt Nam

Thủ tục cấp visa thị thực cho người Hà Lan (Netherlands) vào Việt Nam

HD Luật cung cấp dịch vụ xin visa, gia hạn visa ngắn hạn 1 tháng, visa 3 tháng, visa dài hạn 6 tháng hoặc 1 năm cho người quốc tịch Hà Lan khi có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam.

Chi tiết
Thủ tục xin visa du lịch, visa lao động, visa làm việc cho người Malaysia

Thủ tục xin visa du lịch, visa lao động, visa làm việc cho người Malaysia

HD Luật cung cấp dịch vụ xin visa, gia hạn visa ngắn hạn 1 tháng, visa 3 tháng, visa dài hạn 6 tháng hoặc 1 năm cho người quốc tịch Malaysia khi có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam.

Chi tiết