Đang gửi...

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Cập nhật: 08/11/2018

Hiện nay, khi đăng ký doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số đồng thời là mã số thuế. Do đó, khi đăng ký doanh nghiệp cần cung cấp thông tin đăng ký thuế trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm những thông tin về người quản lý doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, hình thức hạch toán, loại thuế phải nộp, số tài khoản và một số nội dung khác. Và khi có những thay đổi về những thông tin đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

1. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông

- Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

3. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ

HD Luật cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

 

Trên đây là giới thiệu về thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần của chung tôi. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ  xin vui lòng liên hệ với HD Luật để được tư vấn kỹ hơn:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!