Đang gửi...

Thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Cập nhật: 04/10/2018

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước đây. Trường hợp doanh nghiệp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

1. Trình tự, thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Thông báo về đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh (mẫu Phụ lục II-1). Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Ngành, nghề đăng ký thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy tờ cụ thể đối với từng loại hình doanh  nghiệp:

+ Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

  • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

+ Đối với công ty cổ phần:

  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

+ Đối với công ty hợp danh:

  • Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

2. Nơi nộp hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

3. Thời hạn làm thủ tục:

03-05 ngày kể từ ngày cơ quan tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 20/2015/TT-BKHDT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Trên đây là nội dung mà Công ty TNHH HD Luật tư vấn cho Quý khách hàng về việc thực hiện thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Tuy vậy, trong quá trình tiến hành các thủ tục này, Quý khách hàng có thể gặp phải những khó khăn nhất định xin vui lòng liên hệ hotline 0965.904.982.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!