Đang gửi...

Thủ tục tách công ty TNHH

Cập nhật: 08/10/2018

*) Thủ tục tách công ty TNHH

a. Đối với doanh nghiệp bị tách:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế:

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.

b. Đối với doanh nghiệp được tách:

Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp trong thời hạn 10ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 - Hội đồng thành viên công ty bị tách thông qua Nghi quyết tách công ty theo quy định

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách

+ Tên công ty được tách sẽ thành lập

+ Phương án sử dụng lao động,

+ Cách thức tách công ty, giá trị tài sản

+ Các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách

+ Thời hạn thực hiện tách công ty

- Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết

- Các thành viên chủ sở hữu công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách công ty

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thực hiện tách công ty TNHH. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0965904982 để được tư vấn vả hỗ trợ. 

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!