Đang gửi...

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Cập nhật: 20/12/2018

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định quy định về xác nhận nội dụng quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt thuộc lĩnh vực của Bộ Y tế.

2. Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

- Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm;

- Bản sao phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp (có đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo (có đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo);

- Thư uỷ quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo (trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo không phải là tổ chức cá nhân đã công bố sản phẩm, mỹ phẩm);

- Tài liệu thuyết minh cho các tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo, nêu tính năng, công dụng của sản phẩm này nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

- 02 kịch bản quảng cáo (kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời,, phần nhạc dự định sẽ quảng cáo. Hồ sơ phải có đóng dấu giáp lai của tổ chức,cá nhân đăng ký quảng cáo

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân trước khi quảng cáo mỹ phẩm phải gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm về Sở Y tế nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm 

Nếu quý khách còn vấn đề thắc mắc cần giải đáp hãy liê hệ với công ty chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!