Đang gửi...

Quy định pháp luật về loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cập nhật: 26/09/2018

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân do 2 hay nhiều thành viên góp vốn thành lập, các thành viên chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp.

*) Đặc điểm pháp lý:

- Thành viên công ty: Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức nhưng không quá 50 thành viên.

- Vốn điều lệ: Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký là số vốn các thành viên cam kết góp. Số vốn này sẽ được hoàn thiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Trách nhiệm tài sản:

+ Trách nhiệm tài sản của công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.

+ Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty: thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

- Tư cách pháp lý: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân.

- Chuyển nhượng phần vốn góp: Các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp sau khi đã chào bán phần vốn góp cho tất cả các thành viên theo tỷ lệ góp vốn từng người mà họ không mua hoặc mua không hết.

- Huy động vốn:

+ Tăng vốn điều lệ (huy động vốn từ các thành viên)

+ Phát hành trái phiếu

+ Hình thức khác: Qũy đầu tư, cho thuê tài chính,…

*) Ưu điểm và nhược điểm của loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

- Ưu điểm:

+ Số lượng thành viên không quá 50 người, các thành viên thường quen biết nhau do đó việc huy động vốn dễ dang, quy mô công ty không quá phức tạp.

+ Việc chuyển nhượng khá chặt chẽ, hạn chế người lạ vào công ty

+ Các thành viên hạn chế rủi ro do chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty

+ Không bị giới hạn phạm vi kinh doanh do có tư cách pháp nhân.

+ Quyết định của công ty tính chính xác cao do có nhiều đồng sở hữu.

+ Khả năng huy động vốn dễ dàng, linh hoạt.

- Nhược điểm:

+ Việc huy động vốn bị hạn chế hơn công ty cổ phần do chỉ được phát hành trái phiếu và bị giới hạn số lượng thành viên.

+ Quản lý, điều hành công ty khá phức tạp do số lượng thành viên lớn, dễ bị phân hóa vì lợi ích.

+ Chế độ trách nhiệm hữu hạn do đó uy tín của công ty có thể bị ảnh hường.

+ Việc thành lập và quản lý công ty chặt chẽ do quy định pháp luật chặt chẽ.

+ Việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên bị hạn chế do các thành viên chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác sau khi đã chào bán phần vốn góp cho tất cả các thành viên theo tỷ lệ góp vốn từng người mà họ không mua hoặc mua không hết.

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về loại hình doanh nghiệp này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi, HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho quý khách những thông tin hữu ích.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng !