Đang gửi...

Những vấn đề pháp lý về chi nhánh của công ty

Cập nhật: 19/11/2018

Khái niệm Chi nhánh:

Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Chi nhánh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chức năng của chi nhánh:

- Hoạt động cung ứng dịch vụtrong các ngành dịch vụ, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

- Trường hợp hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh:

- Có quyền thuê trụ sở, thuê mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh

- Tuyển dụng lao động Việt Nam hoặc lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Có con dấu mang tên Chi nhánh

- Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

- Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật Thương mại.

- Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán.

- Trước ngày 30/1 hàng năm có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công thương về hoạt động của mình trong năm trước qua bưu điện tới Cơ quan cấp phép.  

HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh doanh nghiệp. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0965904982 để được tư vấn và hỗ trợ. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!