Đang gửi...

Mẫu NA3 - Mẫu đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Cập nhật: 08/02/2017

Mẫu NA3 dùng trong trường hợp người hoặc tổ chức ở Việt Nam muốn bảo lãnh cho đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cứ trú

Mẫu NA3 - Mẫu đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (Tải tại đây/download)

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ 04.62536410